Ukryte zmienne

Przekazuj znane Ci dane do formularza, np. powitaj respondenta jego imieniem