W czym możemy pomóc?

Rakietowy start

Szybkie wprowadzenie w korzystanie z interankiet

3 artykuły

Tworzenie ankiety

Zagadnienia związane z tworzeniem ankiet, formularzy, testów i quizów

21 artykuły

Pytania

Szczegółowy opis wszystkich typów pytań dostępnych na interankietach

8 artykuły

Udostępnianie

Poznaj metody udostępniania, wstawienia ankiety na stronę lub w wiadomość e-mail

6 artykuły

Logika - Reguły przejść

Uzależnij kolejne pytania od wcześniej udzielonych odpowiedzi

1 artykuł

Punktacja

Zliczaj punktacje na podstawie udzielonych w formularzy odpowiedzi

2 artykuły

Ukryte zmienne

Przekazuj znane Ci dane do formularza, np. powitaj respondenta jego imieniem

5 artykuły

Analiza wyników

Analizuj wyniki w czasie rzeczywistym

5 artykuły

Integracje

Połącz formularz ze znanymi Ci aplikacjami, przekazuj dane zaraz po wypełnienieniu

2 artykuły

Twoje konto i ustawienia

Zarządzaj swoim kontem lub zespołem

12 artykuły