Pytanie zamknięte

Czym jest pytanie zamknięte

Pytania zamknięte są definiowane jako typy pytań, które proszą respondentów o wybranie spośród odrębnego zestawu wstępnie zdefiniowanych odpowiedzi, takich jak „tak/nie” lub spośród zestawu pytań wielokrotnego wyboru. W typowym scenariuszu pytania zamknięte służą do zbierania danych ilościowych od respondentów.

Istnieje kilka wersji pytań zamkniętych, takich jak te, które dopuszczają tylko odpowiedzi „tak”/„nie” lub „poprawne”/„niepoprawne”. Są to pytania dychotomiczne. Alternatywnie, pytania wielokrotnego wyboru są również z definicji zamknięte, ponieważ opcje odpowiedzi są ograniczone, a respondenci muszą wybrać z listy możliwości.

Pytanie zamknięte (wybór) jest najpopularniejszym obok pytania tekstowego typem stosowanym w formularzach, ankietach, quizach i testach. Pytanie zamknięte ma najwięcej opcji dodatkowych, dostępne są one w menu po prawej stronie:

  • Wiele odpowiedzi - opcja pozwala na zaznaczenie więcej niż jedną odpowiedź. Dodatkowo można ustawić minimalną i maksymalną liczbę zaznaczonych odpowiedzi.
  • Odpowiedź otwarta - "Inne" - pozwala na dodanie własnej tekstowej odpowiedzi przez respondenta
  • Odpowiedzi w linii - opcja powoduje, że odpowiedzi będą wyświetlana jedna obok drugiej.
  • Losowa kolejność odpowiedzi - rotuje kolejność odpowiedzi przy każdym wyświetleniu pytania.

Pytanie zamkniete i otwarte

Różnica między pytaniami otwartymi a pytaniami zamkniętymi polega na gromadzonych przez nie danych. Pytania zamknięte zbierają dane, które można wykorzystać do wyciągnięcia ogólnych wniosków na podstawie analizy statystycznej.

Pytania otwarte proszą respondentów o opisanie tematu. Następnie należy skupić się na szukaniu trendów i wzorców w zebranych odpowiedziach. 

Pytanie zamkniete przyklady

Istnieje kilka sposobów na uporządkowanie pytań zamkniętych. Te przykłady zawierają różnorodne pytania, które ilustrują, jak można sformatować różne typy pytań zamkniętych.

Pytania wielokrotnego wyboru

Pytania wielokrotnego wyboru można zaprojektować na kilka sposobów. Często wiążą się z użyciem skal, ponieważ pomaga to przypisać wartość liczbową do każdego możliwego wyboru. Oto przykłady każdego rodzaju pytań wielokrotnego wyboru:

Lista kontrolna:

W tym miejscu respondenci mają możliwość wybrania specyfiki, która ma zastosowanie z listy opcji. Badacz może następnie określić, ilu uczestników zaznaczyło każdą opcję.

Skala Likerta:

Najczęstszym zastosowaniem skali Likerta w ankietach jest mierzenie postawy wobec konkretnych problemów lub opinii na określony temat. Badany ma określić, w jakim stopniu respondent zgadza się z danym stwierdzeniem, do wyboru ma następujące odpowiedzi:

  1. zdecydowanie nie,
  2. raczej nie,
  3. nie wiem,
  4. raczej tak,
  5. zdecydowanie tak.

Skala ocen:

W tym miejscu respondenci oceniają swoje odczucia, zwykle w skali 1-5. Recenzje zwykle używają skali ocen.

Pytania dychotomiczne

Pytania dychotomiczne dają dwie możliwości. Mogą zawierać odpowiedzi tak lub nie, na prawdziwe lub fałszywe stwierdzenia. Respondentom łatwo odpowiedzieć na pytanie dychotomiczne, jednak mogą oni czuć się ograniczeni swoimi możliwościami i chcieć dokładniej wyjaśnić swój wybór.

Pytanie zamkniete ankieta

Pytania zamknięte są łatwiejsze dla respondentów. Ograniczone możliwości udzielania odpowiedzi oznaczają, że uczestnicy nie zastanawiają się nad swoimi odpowiedziami. Pytania zamknięte są również łatwiejsze do zrozumienia, ponieważ zazwyczaj są sformułowane w prostszy sposób. 

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Dziękujemy za ocenę Wystąpił problem z przesłaniem oceny, spróbuj ponownie.

Dalej potrzebujesz pomocy? Kontakt z nami Kontakt z nami