Konfiguracja SMTP wysyłki e-mail

Jeżeli chcesz wysyłać zaproszenia e-mail i powiadomienia z własnego adresu e-mail, to w ramach pakietu Biznes możesz dodać własną konfigurację SMTP.

W celu dodania konfiguracji należy wejść w zakładkę Moje konto - Wysyłka e-mail i podać dane dostępowe SMTP. Po zapisaniu formularza zostanie podjęta próba wysłania testowego e-maila na adres konta. Jeżeli próba się powiedzie konfiguracja zostanie zapisana.

Konfiguracja wysyłki za pomocą poczty Google

W celu konfiguracji poczty Gmail należy włączyć dostęp aplikacji mniej bezpiecznych, można to zrobić na stronie:
https://myaccount.google.com/security#connectedapps w sekcji: "Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji". Po włączeniu tej opcji można przejść do wprowadzania konfiguracji poczty. Serwer SMTP Google ma adres: smtp.googlemail.com
Port: 465
Zaznaczona opcja: SSL/TLS

Konfiguracja wysyłki za pomocą Microsoft Exchange 

W celu konfiguracji systemu pocztowego firmy Microsoft, należy zalogować się do portalu zarządzania usługą: https://portal.microsoft.com/
wybrać użytkownika z listy dostępnych, przejść do zakładki Aplikacje E-mail (Users > Active Users > Select user -> Mail > Email Apps) i zezwolić na dostęp autoryzację SMTP (Authenticated SMTP) i zapisać zmiany.
Czasami zmiana tego ustawienia nie następuje natychmiast i wymaga czasu w celu propagacji.

Ustawienia dla serwera SMTP to:

Serwer SMTP: smtp.office365.com 
Port: 587
Odznaczona opcja: SSL/TLS

Istnieje możliwość, że aktywność logowania zostanie potraktowana jako podejrzana. Należy wejść na stronę https://account.live.com/Activity (logując się na to konto Microsoft) i sprawdzić czy aktywność została wykryta, ewentualnie zatwierdzając aktywność.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Dziękujemy za ocenę Wystąpił problem z przesłaniem oceny, spróbuj ponownie.

Dalej potrzebujesz pomocy? Kontakt z nami Kontakt z nami