Konfiguracja SMTP wysyłki e-mail

Jeżeli chcesz wysyłać zaproszenia e-mail i powiadomienia z własnego adresu e-mail, to w ramach pakietu Biznes możesz dodać własną konfigurację SMTP.

W celu dodania konfiguracji należy wejść w zakładkę Moje konto - Wysyłka e-mail i podać dane dostępowe SMTP. Po zapisaniu formularza zostanie podjęta próba wysłania testowego e-maila na adres konta. Jeżeli próba się powiedzie konfiguracja zostanie zapisana.

Konfiguracja wysyłki za pomocą poczty Google

W celu konfiguracji poczty Gmail należy włączyć dostęp aplikacji mniej bezpiecznych, można to zrobić na stronie:
https://myaccount.google.com/security#connectedapps w sekcji: "Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji". Po włączeniu tej opcji można przejść do wprowadzania konfiguracji poczty. Serwer SMTP Google ma adres: smtp.googlemail.com
Port: 465
Zaznaczona opcja: SSL/TLS

Włączenia dostępu aplikacji mniej bezpiecznych:


Jeśli weryfikacja dwuetapowa jest wyłączona

Jeśli chcesz nadać dostęp do konta Gmail zewnętrznej aplikacji, Google wymaga, by na Twoim koncie włączona była opcja Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji. Jeśli opcja ta NIE jest włączona na Twoim koncie Workspace lub Gmail, podążaj za następującymi krokami:

 1. Przejdź na stronę https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps i zaloguj się na swoje konto.
 2. Włącz opcję Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji.

Jak Wykorzystać Konto G-mail jako E-mail Nadawczy SMTP Image-1

 1. Po wykonaniu tej czynności, otrzymasz e-mail dotyczący włączenia dostępu dla mniej bezpiecznych aplikacji.

Jak Wykorzystać Konto G-mail jako E-mail Nadawczy SMTP Image-2


Jeśli weryfikacja dwuetapowa jest włączona

Opcja Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji jest niedostępna dla kont Google z aktywną weryfikacją dwuetapową. By móc wykorzystać konto Gmail jako e-mail nadawczy SMTP w interankietach, musisz wygenerować hasło aplikacji. By to zrobić, podążaj za następującymi krokami:

 1. Przejdź na stronę https://security.google.com/settings/security/apppasswords i zaloguj się na swoje konto.
 2. Z listy dostępnych aplikacji, wybierz Pocztę.
 3. Z listy urządzeń, wybierz Inne.
 4. Wprowadź Nazwę (na przykład “interankiety”).
 5. Kliknij przycisk Wygeneruj.
 6. Skopiuj i zachowaj hasło w bezpiecznym miejscu.
 7. Kliknij przycisk Gotowe.

Nie zapomnij zapisać wygenerowanego hasła – w przeciwnym wypadku, konieczne będzie utworzenie nowego hasła, gdyż Google nie pozwala na wyświetlenie hasła po kliknięciu przycisku Gotowe.


Konfiguracja:

Wprowadź następujące informacje:

 • Adres E-mail: {Twój adres e-mail}
 • Nazwa Hosta: smtp.gmail.com
 • Port: 465
 • Nazwa Użytkownika: {Twój adres Gmail}
 • Hasło: {hasło aplikacji Gmail}

Konfiguracja wysyłki za pomocą Microsoft Exchange 

W celu konfiguracji systemu pocztowego firmy Microsoft, należy zalogować się do portalu zarządzania usługą: https://portal.microsoft.com/
wybrać użytkownika z listy dostępnych, przejść do zakładki Aplikacje E-mail (Users > Active Users > Select user -> Mail > Email Apps) i zezwolić na dostęp autoryzację SMTP (Authenticated SMTP) i zapisać zmiany.

Czasami zmiana tego ustawienia nie następuje natychmiast i wymaga czasu w celu propagacji.

Ustawienia dla serwera SMTP to:

Serwer SMTP: smtp.office365.com 

Port: 587

Odznaczona opcja: SSL/TLS

Istnieje możliwość, że aktywność logowania zostanie potraktowana jako podejrzana. Należy wejść na stronę https://account.live.com/Activity (logując się na to konto Microsoft) i sprawdzić czy aktywność została wykryta, ewentualnie zatwierdzając aktywność.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Dziękujemy za ocenę Wystąpił problem z przesłaniem oceny, spróbuj ponownie.

Dalej potrzebujesz pomocy? Kontakt z nami Kontakt z nami