Tworzenie punktacji odpowiedzi w Quizie

Moduł Kalkulator umożliwia zliczanie punktów na podstawie udzielonych odpowiedzi. Świetnie nadaje się do przeprowadzania testów lub quizów, można też zastosować go do formularzy zamówień, które mogą wyliczać wartość zamówienia. 


Na początku należy stworzyć punktację w ramach jakiej będą zliczane punkty. Istnieje możliwość prowadzenia kilku punktacji w ramach jednego formularza. Punktacje dodajemy poprzez wprowadzenie nazwy i zatwierdzenie przyciskiem Dodaj. Jeżeli nie mamy dodanej punktacji a naciśniemy przycisk Dodaj to automatycznie system stworzy punktację o nazwie "punktacja".

Mając stworzone punktacje można przejść do tworzenia reguł zliczających. Przy każdym pytaniu można dodać wiele reguł. W zależności od typu pytania reguła wygląda trochę inaczej. Definiuje się w niej warunek przy jakim reguła ma zostać zastosowana oraz akcję jaka ma zostać wykonana. Akcja posiada 4 operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Do tego wprowadza się wartość która przy danej regule zostanie zastosowana do wskazanej punktacji.

Z utworzonymi w ten sposób regułami możesz przejść do Podglądu formularza i wypełnić go do testu. Dodatkowo możesz wyświetlać punktację w formularzu, klikając $ podczas edycji pytań i opisów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Dziękujemy za ocenę Wystąpił problem z przesłaniem oceny, spróbuj ponownie.

Dalej potrzebujesz pomocy? Kontakt z nami Kontakt z nami